Blog

Wat gebeurt er tussen tip en verhaal?

Journalisten van media die aangesloten zijn bij Publeaks vertellen over de achtergrond achter een gepubliceerd verhaal, en hoe zij een tip hebben opgevolgd. Deze keer Albert Heller van de Gelderlander over de tip achter het verhaal over grensoverschrijdend gedrag van de Commissaris van de Koning in Gelderland.

“Als de Gelderlander werken wij intensief samen met het AD. Zij kregen de tip binnen op Publeaks, en stuurden hem naar mij door omdat het hier de commissaris van de Koning in Gelderland betrof. De tip kwam van twee ambtenaren die vrij uitvoerig een voorval beschreven waar ik één keer eerder iets over gehoord had, maar voegden daar nog allemaal andere zorgen en details aan toe over wat er allemaal speelde op het Provinciehuis. Ze hadden niet het idee dat er intern voldoende aan gedaan werd, en in een soort wanhoop hebben ze toen de stap naar de krant gezet om het publiekelijk bekend te maken.

De tip was anoniem maar ik kon ze via Publeaks benaderen en vragen of ik met ze in contact kon komen. Zij waren daar wel huiverig voor. Het waren ambtenaren met een hoge functie, en zij waren bang voor de impact die dit kon hebben op hun baan.

Uiteindelijk hebben ze mij gebeld, waarbij ze nog steeds niet vermeldden wie ze waren. Ze wilden ook niet te concrete voorbeelden noemen omdat dit naar hen terug te herleiden zou zijn. Maar ze gaven toch veel informatie die ik kon verifieren. Ik sprak naar aanleidng hiervan met andere bronnen die het verhaal ook konden bevestigen. Dit gaf mij de overtuiging dat dit serieuze bronnen waren, en een belangrijk verhaal.

Na publicatie werd de commissaris van de Koning op non-actief gesteld, en er loopt op dit moment een onderzoek. Een van zijn naaste medewerkers, waar veel mensen van hadden aangegeven dat hij ook een prominente rol speelde in het grensoverschrijdende gedrag, is inmiddels vertrokken. Daarnaast heeft ook de directeur van het Provinciehuis ontslag genomen. Het stuk heeft dus zeker impact gehad.

Ik heb na de publicatie nog een keer contact met de tipgevers gehad. Ik zei hen dat zij dit toch allemaal aangezwengeld hebben en vroeg hoe dat nou voor hen was. Ze zeiden dat ze er beide wel een positief gevoel aan over hebben gehouden.

Potentiele tipgevers zou ik willen meegeven dat de regie bij henzelf ligt. Je kunt zelf beslissen wat je wel en niet wilt vertellen. Het is ook niet zo dat een journalist meteen met je verhaal aan de haal gaat. Wij moeten dat eerst zorgvuldig checken. Mijn ervaring is dat de tipgevers met wie ik samenwerk uiteindelijk altijd blij zijn met het verloop en de aanpak vanuit ons als journalist. Dus als je het gevoel hebt dat een verhaal naar buiten moet komen, schroom dan niet, je anonimiteit is gewaarborgd.”

Lees hier het hele verhaal.